Abreakcia v regresnej terapii

..konfrontácia a korekcia postojov..

..v tomto blogu budem uvádzať zaujímavé myšlienky z praxe regresnej terapie..

Moja fotografia
Meno:
Miesto: Martin, Slovakia~ (*1974)
~ 1992-1997 ČVUT v Prahe a STU v Bratislave
~ 1993-2002 regresná terapia pod vedením Andreja Dragomireckého
~ profesionalizácia v regresnej terapii od roku 2000
~ od 2002 vedenie seminárov a kurzov Regresnej terapie na Slovensku a Čechách
~ ďalšia špecializácia - psychická príprava na pôrod a materstvo, numerológia

nedeľa, júla 16, 2006

Minulosť

Na druhých sa pozeráme len cez svoju minulosť. Ak ju pochopíme, prestaneme sa pozerať.

Bojíme sa a hovoríme o minulosti iných, lebo máme tú svoju.

Minulosť existuje, len keď ju ťaháme do prítomnosti.